Spring naar inhoud

Welkom

foto-voor-homepage-welkom-hv-htm

Verzoek om aanpassing regelgeving sociale huursector

Eerder dit jaar hebben wij onze zorgen over de volkshuisvesting uiteengezet in het pleidooi ‘Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis’. Met klem brengen wij deze zorgen nogmaals onder uw aandacht. Achter het beleid van het vorige Kabinet ligt de gedachte dat de sociale huursector kleiner (omvang) en specifieker (doelgroepen) moet worden. Dit beleid pakt negatief uit. Er komen te weinig sociale huurwoningen beschikbaar om aan de vraag naar betaalbare woonruimte te voldoen. Op het beperkte aanbod wordt een steeds groter beroep gedaan door woningzoekenden met een kwetsbare positie. Wie het zich kan permitteren, vertrekt en de instroom is eenzijdig: zeer lage inkomens, gekoppeld aan psychisch/sociale problematiek. Het risico is groot dat goed functionerende buurten in hoog tempo gaan veranderen. Wij vragen u daarom om de huidige regelgeving die leidt tot een kleine en eenzijdige sector om te bouwen tot maatregelen die bijdragen aan een ruime en gevarieerde sociale huursector.

Lees verder >>

Lees hier de brochure ‘Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis’ >>